Litteratur
Skriv ut

Fylgjande bøker og hefte har vorte utgjevne ved Vik lokalhistoriske arkiv. Bøkene kan kjøpast på arkivet.

Arne Inge Sæbø:
Biletbok frå Vik I, II, IIIÂ
Segner frå Vik
Handel i Vik
Ivar Refsdal 1866-1939
Fridtjov den frøkne (hefte)
Gamalost - stølsost og meieriost (hefte)
Skulesoge for Vik
Hopstock hotell
Langs veglause strender

Vikjakviss

A. I. Sæbø m. fl.
Vik Idrettslag 1905-1992
Vik Arbeidarparti 1919-2000

Utløer i Vik, Arnafjorden og Vangsnes

Utløer i Feios

Gudmund Balvoll:
Hagebrukspioneren Apollonius Liljedahl
Jordbruket i Vik
Gards- og ættesoge I-V

Rasmus Sunde:
Ein stad skal ein vera
Long Prairie – ei sognebygd i Amerika

Jon Nese:
Posthistorie for Vik
Vik ungdomslag i 100 år
Liv Rege Engan
- Stølar i Vik
Losnegård, Gaute og Rolf
- Peter Andreas Blix

Vik Historielag:
Årbok 1994, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002.